Welcome

    Welcome
    Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

    Peace will be open to you.

    In the name of Allah Subhanahu wa Ta’ala.

    Welcome to my personal website.

15 Sifat Manusia dalam Alquran

Ada banyak sifat manusia yang digambarkan dalam Alquran.

🔹 1. Manusia itu lemah

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah(Q.S. Annisa; 28)

🔹 2. Manusia itu gampang terperdaya

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah(Q.S Al-Infithar : 6)

🔹 3. Manusia itu lalai

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu (Q.S At-takaatsur 1)

🔹 4. Manusia itu penakut

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (Q.S Al-Baqarah 155)

🔹 5. Manusia itu bersedih hati

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin , siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah , hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S Al Baqarah : 62)

🔹 6. Manusia itu tergesa-gesa

Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa (Al-Isra’ 11)

🔹 7. Manusia itu suka membantah

Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata (Q.S. an-Nahl 4)

🔹 8. Manusia itu suka berlebih-lebihan

Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan (Q.S Yunus : 12)

Ketahuilah ! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas (Q.S al-Alaq : 6)

🔹 9. Manusia itu pelupa

Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah : “Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka(Q.S Az-Zumar : 8 )

🔹 10. Manusia itu suka berkeluh-kesah

Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah(Q.S Al Ma’arij : 20)

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus harapan(Q.S Al-Fushshilat : 20)

Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia, dan membelakang dengan sikap yang sombong, dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa (al-Isra’ 83)

🔹 11. Manusia itu kikir

Katakanlah : “Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya.” Dan adalah manusia itu sangat kikir (Q.S. Al-Isra’ : 100)

🔹 12. Manusia itu suka kufur nikmat

Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah)(Q.S. Az-Zukhruf  : 15)

Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya(Q.S. al-’Aadiyaat : 6)

🔹 13. Manusia itu zalim dan bodoh

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (Q.S al-Ahzab : 72)

🔹 14. Manusia itu suka menuruti prasangkanya

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan(Q.S Yunus 36)

🔹 15. Manusia itu suka berangan-angan

Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata : “Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?” Mereka menjawab : “Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu- ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu(Q.S al Hadid 72)

♦️ Solusinya

🔸 Pertama, tetap berpegang teguh kepada tali agama dan petunjuk-petunjuk dari Allah SWT.

Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati(Q.S al-Baqarah : 38)

🔸 Solusi kedua, tetap berada dalam ketaatan sesulit apapun situasi yang melanda
tetap berada dalam ketaatan disini, berarti bersegera menyambut amal-amal kebaikan.

Allah berfirman :

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa(Q.S. Ali Imran : 133)

🔸 Solusi ketiga, jaga keimanan kita agar tidak turun.

🔸 Solusi keempat, Berjama’ah

Manusia itu lemah ketika sendiri dan kuat ketika berjama’ah.

SEMOGA BERMANFAAT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *